Positiv forsterkning

Vi bruker positiv forsterkning som grunnlag for innlæring på alle våre kurs. Når hunden får ros og belønning for det den gjør, blir opplevelsen hyggelig og hunden vil ønske å gjenta handlingen.

Alle lærer raskere hvis de får belønning for den adferden vi ønsker å lære bort fremfor straff for den adferden som er uønsket. Dette gjelder både dyr og mennesker.

Hunder som blir trenet med positiv forsterkning blir individer med selvtillit, som ikke er redde for å gjøre feil og som liker å lære nye ting.